Pagpaabot

Posted by Gen Omapas , Sunday, July 26, 2009 Sunday, July 26, 2009Sa kilom-kilom, kung mosagol sa kapanganuran
ang puting aso nga binuhot sa akong sigarilyo.
Walay timik ang lantay nga akong gilingkuran
nga nabungol sa kanaas sa bunbon nga
nakubkob sa kumagko sa akong tiil.

Wala panumbalinga ang bahakhak sa mga bata
nga nag-iphanay sa mga kaka nga ilang nasikop
o bisan man ambitan ang tinolang manok
nga nabihag gikan sa tigbakay.

Walay duyog gikan kanako ang rondalla sa mga siloy
ug ang pagdapit sa dan-ag sa lamparilya sa among payag
nga nag-awhag kanako nga ako pasudlon na ug balik
gikan sa tibuok adlaw nakong paghuwat.
 
 
--- G Omapas

0 Response to "Pagpaabot"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails