Ang Pagkaplag og Libro sama sa Pagpangga og Hinigugma

Posted by Gen Omapas , Friday, November 28, 2014 Friday, November 28, 2014


Dili dayon nimo angkunon kon kini gumikan 
lang huhungihong o maoy sikat.
Imong basahon ang mga panid niini aron masuta 
ang tanghaga nga galimin sa iyang sugilanon.
Sa sugod di dayon ka makasabot, hinaya'g basa
ug balik-balika hantod mahigugma ka sa iyang pulong.
Sa madugay mahikat-on ka sa pagdawat
sa iyang mga tigmo ug pasumbingay.

Ang iyang kabililhon wala sa sinaw niyang hapin,
o sa kamahal sa gatangag niyang bili,
apan anaa sa masaaron nga garay sa mga titik nga
bisan sa hilom nakig-asoy sa huna-huna ug kasingkasing.

Kini nga libro, bisan ibilin nimo sa suok ug tagaan
nimog higayon sa iyang paginusara. 
Naa gihapon siya naghuwat, nga imong balikon
 sa higayon nga ikaw mingawon.

Andromeda

Posted by Gen Omapas , Tuesday, February 4, 2014 Tuesday, February 04, 2014


Ang kabuntagon nagsugod sa imong pagdugkal sa yuta ug pagtanom
pagbalik sa mga nangapukan nga saging human sa dakong bagyo. 
Igo nalang ta sa pagpiyong sa atong mga mata kun kita mangapuling 
sa atong pagyahat sa pagdakop sa panganod. 
Ngano tam-is gihapon dimdimon ang tuba matag gabii-  
labing mosamot ang iyang kalami kon hisgutan ngano kita ga inusara.

Imo na ba kaha nakaplagan ang dugay na nimong gipangita
human mo masuta  nga ang tinuod nga bulok sa akong pagkatao
wala sa akong buhok apan anaa sa akong kalimutaw. 
May mga adlaw nga mokatawa gihapon ta bisa'g dili na maapas og hinapay 
ang atong nangakalkag nga buhok human hapyud-hapyuron sa hangin. 
Ug sa pag-atubag sa samin, mahikalimot  nga may kandiis diay nga nagpahipi
sa atong mga tinagidyot nga pahiyom.

Daghan kalibog sa kalibutan nga dili na nato masulbad
sa kun kinsa'y gamugna sa gugma ug naghatag sa pagbati niini.
Nunot sa paglurang sa kagabhiun paminawn usa natong magdungan
og uwang ang mga iro sa di pa sila dagiton sa bakunawa.
Kon wa nay luna sa kasingkasing kasudlan sa tanang kaguol,
iphon ta nalang ang tanang poste atong maagian ug halaran
sa ilang katapusang kukak ang mga baki nga nangaligsan sa dalan.
Unya pasiplat natong lilion kun may mogimaw bang mga bituon sa wanang
diha sa nagilak nga lanaw human sa pagtuang sa ulan.

Kon ako matulog

Posted by Gen Omapas , Sunday, May 26, 2013 Sunday, May 26, 2013


ang palabad sa bentilador
inanayng nahimong ferris wheel
gilumos ko sa lumay sa kama
ug ang kapuol gipulihan sa duka
ako ug ang akong ginhawa
nahisum-ok sa usa ka  planeta 
ug nalanay ang kasikas sa gawas
nunot sa bag-o kong kalibutan
ang aso gadayan-dayan nga kurtina
ang habol nahimong balod sa panganod.

sa akong pagpiyong mosanag ang asul 
nga kalimutaw sa iring 
ablihan ang mga siradong bintana 
mosaka sa hagdanan nga walay ang-ang
mag-iniktin babaw sa atop
magbisekleta padulong sa buwan
dayon ako syang giingnan nga siya ang 
dagway sa limbong
ug ako ang gamahanang
may tiil ang akong duha ka mata
may pako ang akong mga kamot

apan ang buwan mibuka sa iyang baba
dayon mitutho ug lawa-lawa
ug gipukotan niya ang akong dunggan
tiil ug kasingkasing
gilumsan sa lim-aw sa alimungaw
napadpad sa sa langob sa pagkahinanok 
sa akong mga hagok ako nagtukaw 
nangablit ang nerbyus sa akong balahibo
nasaaag sa damgo sulod sa usa ka damgo.

Tubig

Posted by Gen Omapas , Saturday, December 22, 2012 Saturday, December 22, 2012Sa akong damgo, ako ug ang tubig usa ra. Yano kaayo nako ang pagginhawa sa kinapusoran sa usa ka dagat nga diin ako kalit nadagsa. Dili lisod ang paglangoy, kay sa akong pamati ako usa ka puya nga nibalik pagtidlom sa tago-angkan sa akong inahan. Katin-aw ang dagayday sa tubig. Walay lanog, walay kangitngit, walay katugnaw, walay kagubot, walay anino nga maghadla sa takna. Kalinaw ug kagawasan sa matag panaw nga napautaw- utaw duyog sa sulog nga walay padulngan. Sa akong pamati dire ang sinugdanan. Ug walay nasayod nga basin ikaw, ako usa ka isda ug  sirena sa atong mga damgo nga buot mokaplag ug mga isla tugbang sa mga huni sa balod nga igo na moamoma sa nasamdan natong mga kalag. Susama ba usab niini ang hinapos natong mga takna, nga kita mokayab  pabalik sa lawod ug diin didto mahikabalo kita sa pagyukbo sa lilo. Unta sa akong pagmata pagkawas padulong sa mala makahibalo nako sa pagkab-ot sa balanse ug mahisabtan si Archimedes nga bisan sa akong duha ka tiil dili na ko maunlod.

ang rebelde ug ang iyang sundalong hinigugma

Posted by Gen Omapas , Sunday, September 16, 2012 Sunday, September 16, 2012

Diha sa mga tinagidyot, diha ko magsugod sa pag-ihap
kay sayon ra man sa paghinumdom ani nila: mga tinagidyot
mong tubag sa ga rebolusyon kong pangutana. 
Kay sayod mo, may mga kamatuoran nga limtan nalang sa buot
sama nalang sa pag-ihap sa bituon arun kita matulog.
Dire sa kagabhiun nadan-agan kita sa susamang langit
apan managlahing himig ang atong gi-awit.

 Wala nay kaisog pa sa pag-asdang nga tugawon
 ka sa imong kahilom. Sangpiton ko ikaw  
sa tinubdan sa akong pulong.  Walay titik ang akong baba
walay tingog mosakdap sa akong mga dunggan,
walay kainit mogula sa nangamig kong palad.  
Hadlaon ko ikaw sa kabaka sa akong dughan
kon ikaw makahinumdom sa akong pangalan
kon sa higayon mag-abot ang atong gahom
kang kinsa'ng kabhang sa bala ang unang mahagbong.


Nahibaw ka ba  ang lisod ihapon?
mga silhigon nga mga bala ug nangapukan nga dahon.
Subli-sublion ko ikaw sa paghandom
sa mga tinagidyut nga higayon 
nga kita nahiusa sa usa ka kanta.

Ang Keyk sa Biscofi

Posted by Gen Omapas , Monday, February 20, 2012 Monday, February 20, 2012

Kon wala ko miabot wala ka nasayod niining dapita nga abi
nako magpabiling gi-agupop nalang sa akong handurawan

Ang duha ka lingkuranan wala masayud sa gibug-aton
kon kini walay molingkod.

Ang plato human moagni sa pagkaun dili masayud kon lami
o dili kon kani dili mahurot

Sa imong pagkanta ug Baleleng misantop sa akong hunahuna
ang plakang gilawa-lawa. Mga nabanhaw nga sonata ni Rey Valera
kabahin sa gugmang tim-us bisan gi uban na.

Sa talihunas nimong buhok, may pisi gabitad pabalik sa panahon
buyon kadtong karaang tindahan sa papel.  Ang alimyon
sa nauphag nga pahina  nga gahulat sa paghabi sa mga pulong.
inanay gipadayag nunot sa paghisgot mo sa panid sa imong kinabuhi

Sa mga abling bintana nakapamalandong ko mausab ba ang akong
panlantaw kabahin sa gugma kon ugali makadungog kog harana
o di ba kaha naay masaag mga hatod-kawat nga sulat
mausab ba ang dan-ag sa lamparilya samtang gikab-ot
mo akong kamot ngadto sa imong mainampingong halok

gusto ko masabtan ang limbong sa tinuod o mahibaw-an
 ang gilawmon  sa sapa nga hilom. ug ngano ang
kabalaka nga sa akong pagtugkad sa kinapusoran
kalit kang maanod ug mawala.

Gihulat nato makabsan ta sa mga tubag.

Ug gisultian ko ikaw nga sulod sa usa ka tuig,
12 ka adlaw nga pagmahay  karon pako nakabalik
ug kaun ug chocolate mousse cake - lami pa diay.

Linog 2-6-2012

Posted by Gen Omapas , Wednesday, February 8, 2012 Wednesday, February 08, 2012

matambuan ang kinatibuk-an sa siyudad sama sa mga sulom nga tandugon magkatibulaag.
sigun sa hisgutanan ilawm sa buwan, ang higante sulod sa bulkan
sa  pagpanghuy-ab midaguok ang kahiladman.

Gusto mokunsad sa iyang kapuol naghulat nunot sa pagtakdol. Buwan sa pebrero.
sa iyang pakig-abyan sa planeta ga welga ang kalibutan, "gikapoy nakog tuyok balik-balik
wala ba mo malipong, buntag, udto hapon?

ang uwat sa akong matag-tiki mikidhat mikatol may panan-awn nga dili na mistil sutaon..
Walay misugyot pipila ka minuto gikan niadto  kon dili ang pagsayaw sa akong lamesa,
ang panlumoy sa akong batiis ug tiil, ang pagtinikling sa akon bolpen.

Nagbilin ug lama ang kalipong, liki sa bag-ong tintal nga bungbong
ang anino sa kahadlok ga hata-hata sa  panganod nga gadag-um.

human niadto ang batang si Chona Mae nga gipangita sa iyang amahan nakaplagan na
ug siya nakahukom nga ilisan nalang ang iyang pangalan.

Related Posts with Thumbnails