Ang Pagkaplag og Libro sama sa Pagpangga og Hinigugma

Posted by Gen Omapas , Friday, November 28, 2014 Friday, November 28, 2014


Dili dayon nimo angkunon kon kini gumikan 
lang huhungihong o maoy sikat.
Imong basahon ang mga panid niini aron masuta 
ang tanghaga nga galimin sa iyang sugilanon.
Sa sugod di dayon ka makasabot, hinaya'g basa
ug balik-balika hantod mahigugma ka sa iyang pulong.
Sa madugay mahikat-on ka sa pagdawat
sa iyang mga tigmo ug pasumbingay.

Ang iyang kabililhon wala sa sinaw niyang hapin,
o sa kamahal sa gatangag niyang bili,
apan anaa sa masaaron nga garay sa mga titik nga
bisan sa hilom nakig-asoy sa huna-huna ug kasingkasing.

Kini nga libro, bisan ibilin nimo sa suok ug tagaan
nimog higayon sa iyang paginusara. 
Naa gihapon siya naghuwat, nga imong balikon
 sa higayon nga ikaw mingawon.

0 Response to "Ang Pagkaplag og Libro sama sa Pagpangga og Hinigugma"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails