kita og ang kabakaba

Posted by Gen Omapas , Monday, July 6, 2009 Monday, July 06, 2009


Sa pagpamukhad sa iyang mga pako
nansabulak ang abog sa kahiamgo.
Sa mga gihay nga naghulat sa iyang pagbisita
magpalandong sa maabi-abihun nga mga sanga.

Tuguti ang alimyon mogiya kaniya.
Tuguti ang hangin modala sa iyang paglupad.
Siya lang makahibalo sa iyang pagpauli
pagkapukan sa pako kung sa salag masalaag.

Kay kanato ra usab ang pagsusi
sa katam-is nga itugot sa atong pagkawili.
Hinuklodi ang matag buhat saguli og kaigmat
arun ugma walay pagmahay nga banha pa sa kilat.


photo credits: http://philip.greenspun.com/

0 Response to "kita og ang kabakaba"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails