ang rebelde ug ang iyang sundalong hinigugma

Posted by Gen Omapas , Sunday, September 16, 2012 Sunday, September 16, 2012

Diha sa mga tinagidyot, diha ko magsugod sa pag-ihap
kay sayon ra man sa paghinumdom ani nila: mga tinagidyot
mong tubag sa ga rebolusyon kong pangutana. 
Kay sayod mo, may mga kamatuoran nga limtan nalang sa buot
sama nalang sa pag-ihap sa bituon arun kita matulog.
Dire sa kagabhiun nadan-agan kita sa susamang langit
apan managlahing himig ang atong gi-awit.

 Wala nay kaisog pa sa pag-asdang nga tugawon
 ka sa imong kahilom. Sangpiton ko ikaw  
sa tinubdan sa akong pulong.  Walay titik ang akong baba
walay tingog mosakdap sa akong mga dunggan,
walay kainit mogula sa nangamig kong palad.  
Hadlaon ko ikaw sa kabaka sa akong dughan
kon ikaw makahinumdom sa akong pangalan
kon sa higayon mag-abot ang atong gahom
kang kinsa'ng kabhang sa bala ang unang mahagbong.


Nahibaw ka ba  ang lisod ihapon?
mga silhigon nga mga bala ug nangapukan nga dahon.
Subli-sublion ko ikaw sa paghandom
sa mga tinagidyut nga higayon 
nga kita nahiusa sa usa ka kanta.

1 Response to "ang rebelde ug ang iyang sundalong hinigugma"

Nudge Says:

Nice... keep it up

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails