alang sa 19 ka sundalo nga napagan sa gubat sa basilan

Posted by Gen Omapas , Tuesday, November 29, 2011 Tuesday, November 29, 2011Dili mahisabtan ang hunghong sa hangin.
Katag ang pangagpas sa balili sa daplin.
Nagpahiuyon sa agni sa mga alibangbang,
Ang ilang bulok wala’y kalainan sa lit-ag sa lasang.

Ang gugma ug kahadlok nahiusa sama sa kulba--
Kon hangtod asa ang utlanan ining bukira,
Kon mohulip ba ang buwak nunot sa bala.
Uban sa maampingong tunob, garumbo ang hunahuna..
Wala’y manulonda mikunsad nga mosugyot sa balita.

Ug kadtong adlawa, mihilak ang mga gangis.
Nagpunsikok ang kinabag-an sa dag-om.
Gahadyong nga nagkaduol ang pagbuto sa ulan.
Hinay-hinay nangahulog ang mga kadahonan.
Mihunong sa pagtuyok ang kalibotan.

0 Response to "alang sa 19 ka sundalo nga napagan sa gubat sa basilan"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails