Torpedo

Posted by Gen Omapas , Monday, October 17, 2011 Monday, October 17, 2011

Naglambiyong nga mga kamot, malipayon nga bisan ang ngabil di na mahikabalo sa pagtak-um. Sa akong pamasin, ngano kanunay ko makasaksi niini - duha ka paresang kamot, duha ka abagan'g nagtapot, duha ka masaarong mga pulong nga naghisgot ug kahangturan. Mga talan-awon nga may kaabyan nga hapuhap, sandig ug pagparay'g -- saksi ko sa bakak. Kon kini sama sa usa ka salida, sugilanon nga may nindut nga sinugdanan, taphaw ang katapusan.


Ingon sa mga karaan, ang duha ka mga kalag sa managlahing dapit mahiusa sa usa ka bituon sa langit. Kon batiun nila ang kamingaw dayon moyahat ug mag guhit sa wanang ug pako ug ang landag maoy silbin sulo aron tultolon nila ang isig usa. Ug kinsa'y masayod makasunog diay ang tinutukay sa mata. 

Niini ang imong pulong, tataw man apan lisod hubaron. Ang imong kahilom uban sa imong pagginhawa nag-alingawngaw ug pangutana. Kong mahisabtan lang ang sulod sa imong hunahuna ug nganon'g lanog imo kulba sa higayon mangutana ka kon kahibalo ba ko moluto'g pochero bisan sayod kang ang ako masag-o isdang pinirito.


Nangita ka'g kusinera?

0 Response to "Torpedo"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails