Gugma ug Pulong

Posted by Gen Omapas , Sunday, October 3, 2010 Sunday, October 03, 2010Mga salin sa tipaka sa mga bituon nga nahimong
bulalakaw nasaag di na maaninaw.
Unsa kaha kon dili na ba hinuon higtugkan
ug kaikag sa alampat nianang bugason nga kalangitan
Motipas sa anino nga panagsa ra magpakita.
Mahikalimot sa takna samtang inanay naaninag
ang panagway sa diwata sa lamparahan sa buwan.

Yano nalang ba ni sila kanimo nga kaniadto gitaral
imong panan-aw niining mga mistikong magdadasig?
Kay lagi ang pagpasiyo sa kagabhiun sama ra
ka kutas  himamaton sa makadaghang higayon
ang kamingaw, pagpaabot ug pagpailob.
Motubod raba gilayon ang mga pulong,
sa higayon mangita na ug kapahungawan
ang nagsalimuang nga dughan.

Gisulayan ko sa paghural  nga dili magpadani sa lamat
sa alimyon sa mga pulong. Kay ang labtik sa mga titik sakit
daw tunok sa amorseko mamamilit sa mga sidsid.
Nagtapol na usab sila maminaw sa akong balik balik
nga litanya sa paghikalimot, pag-inusara ug pag-antos.
Sum-olan na sad  ko maminaw sa akong pakyas
nga panganti sa kaugalingon nga dili na.

Pero ania, hapit na mahuman ang katapusang garay
ning akong linya. May nahabilin pang kaluoy
nag-uylap uylap ning gabhiuna. Mobalik siya.
Kay sa higayon nga magmala  ang akong pulong
ma uphag na usab ang akong gugma.

0 Response to "Gugma ug Pulong"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails