MRT: Ang paglayas

Posted by Gen Omapas , Tuesday, October 6, 2009 Tuesday, October 06, 2009Sa usa ka higayun, sa pagsakay nako ug tren, mitutok ka kanako
sa pangagpas kung ako usa ka langyaw ani nga lungsod o ba kaha
sakpon mo ang akong kahadlok nga nabadlis sa akong mga mata
dhang nikalit ko'g gakos sa akong maleta. Wala ko ikaw panumbalinga
kung nagkatapad man ug sandig ang atong mga abaga.

Kay gusto ko motindug paduol sa drayber ug barawun ang iyang pagduka.
Kahibaw baka pila na ka byahe iyang gitadlas niining dalana?
Niining taknaa, dili na lisod abtun ang kapanganuran
sa matag piyong sa mata ug pagbayaw sa huna-huna.
Ang kapakyas ug paglaum nga nahulma sa matag hunong sa estasyun
inig balik nato ug sakay may sumpay na sa kulang nato nga sugilanon.

Ug sa sunod nakong pag-ikyas palayo sa baryo uban kanimo
di nako malisang nga mosulod sa naghaguros nga sakyanan
dala ang pagpanghambog nga ihunghong ko sa imong dunggan —
Nindut man diay mosakay sa MRT labi nakung dili na kita manganaug
ug mopadayun pa sa pagsakay padulong sa walay kapaingnan.


--- G Omapas

0 Response to "MRT: Ang paglayas"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails