Ikyas

Posted by Gen Omapas , Sunday, July 18, 2010 Sunday, July 18, 2010


Nagtinagaktak ang akong sapatos,
nagdali nga di maabtan sa pagbundak sa ulan.
Sa daklit nga panaw sa Lahug
gisugdan na sa pagsamad ang dalan
sa nagpanon nga mga karo.
Mga busina nagsugid sa sentensya
-mga lunlon parolado sa nagkadaiyang
bilangguan ibalhog na sa ilang gigikanan.

Misuway ako sa pagpara
pakyas puno na ang ilang gisakyan.
Gipaspasan ko ang akong paglakaw
kay sa akong pamasin daw wala pa
ko makatunga sa akong pagpanaw.
Layo pa ang tumoy niining
utlanan padulong sa Busay.

Ang mga bakilid diin ako
kapid-an nahunlak ug mibangon.
Ang matag huros sa hangin nga
miduyog sa akong bahakhak ug pagbakho.
Ang mga aninipot ug mga bakukang
nga dili mobalos sa pagbangutan
kon ugaling dili ko sila panumbalingon.
Kung sayluan ko man, sayud sila
ako mokayab ug mobalik kay ako
taga banwa ug mangangayam.

Nagtinagaktak sama sa nagdaling orasan
ang akong sapatos. Paspasan ko pa sa
paglakaw kay gusto na akong mopauli sa Busay.
Magpasalipod sa nagkisdom nga kahapunon.
Ikyas sa salaud nga akong nahiaguman sa siyudad -
silot nga ilang gipahamtang, Reclusion Perpetua
sa akong pagkig-abyan sa kahilom ug
ang pakiglambigit sa anino sa pag-inusara


--- G. Omapas

0 Response to "Ikyas"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails