Pagbiya

Posted by Gen Omapas , Tuesday, April 20, 2010 Tuesday, April 20, 2010


Nabati mo ba kaha ang pagdanguyngoy sa akong dughan
samtang miduyog ang sonata nga "After All" sa taxi
atong gisakyan. May kamingaw bang mihinay ug habol
sa atong nagtanday nga kamot sa dihang hinay-hinay
kitang gitulod paduol sa pantalan.


Ayaw lang katingala kung sa matag pahid
nining panyong puti di ko kaako kanimo sa paglingi.
Gilangay nato ang nahabiling gutlo sa panaad
atubangan sa barko nga nagsenyas na ug pauli.


Napagaw nga nanitsit ang kapanganuran,
pwera bisita, pwera bisita.
Nanghasi ang dagat nga nagtumod
kanimo palayo sa akong gitindugan.

--G. Omapas

0 Response to "Pagbiya"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails